محصولات

جدیدترین محصولات رنگ آلتون

جدیدترین محصولات

انواع رنگ های صنعتی ساختمانی و ترافیک

رنگ روغنی براق

براقیت بالا چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب سرعت خشک شدن مناسب دوام و پایداری مناسب در برابر شرایط جوی

رنگ روغنی نیم براق

براقیت خوب چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب سرعت خشک شدن مناسب دوام و پایداری مناسب برابر شرایط جوی