کارگاه آموزشی

مشخصات فنی رنگ روغنی مات آلتون

مشخصات فنی در دمای 25 درجه سانتی گراد:

پوشش تئوری: 10-11 متر مربع در لیتر

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر 3 ساعت

براقیت: مات

زمان اعمال لایه بعدی: حداقل 16 ساعت

نقطه اشتعال: 38 درجه سانتیگراد