کارگاه آموزشی

آستر آلکیدی (ضدزنگ) روغنی

این آستری با استفاده از رزین آلکید و بهترین پیگمنت های ضدخوردگی تهیه شده و دارای مقاومت خوبی در مقابل خوردگی در شرتیط آب و هوایی معتدل جهت حفاظت از سطوح آهنی ، تاسیسات، سازه های فلزی و ... در محیطهای ساختمانی و صنعتی می باشد.