کارگاه آموزشی

مشخصات فنی پرایمر آلکیدی (ضدزنگ)

مشخصات فنی در دمای 25 درجه سانتیگراد:

پوشش تئوری ضد زنگ اخرایی: حداقل 20 متر مربع در لیتر

پوشش تئوری ضد زنگ طوسی:10-12 متر مربع در لیتر

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر سه ساعت

زمان اعمال لایه بعدی: حداقل 8 ساعت

نقطه اشتعال: 38 درجه سانتیگراد