کارگاه آموزشی

ویژگی های رنگ کوره ای

قدرت چسبندگی و انعطاف پذیری بالا

مقاومت در برابر uv

مقاومت در برابر شرایط جوی

ضربه پذیری

توجه: استفاده از این رنگ در محیط های در معرض رطوبت بالا و مواد شیمیایی اسیدی و بازی توصیه نمی گردد.